Tìm kiếm Đất trang trại

Đất vườn Củ Chi

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 8,100 m2
Giá: 2,600,000,000 VNĐ

Nhà Q12

BĐS: Nhà phố mặt tiền
Diện tích: 230 m2
Giá: 2,500,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Xuân Lộc

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 7,000 m2
Giá: 1,100,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Bình Thuận

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 230,000 m2
Giá: 2,300,000,000 VNĐ

Trang Trại Xuân Lộc

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 50,000 m2
Giá: 2,500,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 45,000 m2
Giá: 1,900,000,000 VNĐ

Nhà Phố Biên Hoà

BĐS: Nhà phố mặt tiền
Diện tích: 220 m2
Giá: 2,100,000,000 VNĐ

Bán Đất Resort Tiến Thành-Bình Thuận

BĐS: Đất dự án
Diện tích: 14,000 m2
Giá: 2,000,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 23,000 m2
Giá: 2,300,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Củ Chi

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 4,400 m2
Giá: 1,600,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Củ Chi

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 4,900 m2
Giá: 1,500,000,000 VNĐ

Đất Thổ Cư Q12

BĐS: Đất thổ cư -đất ở
Diện tích: 280 m2
Giá: 2,500,000,000 VNĐ