Tìm kiếm Đất trang trại

Đất Trang Trại Bình Thuận

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 230,000 m2
Giá: 2,300,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 45,000 m2
Giá: 1,900,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 3,300 m2
Giá: 620,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 1,300 m2
Giá: 550,000,000 VNĐ

Bán Đất Resort Tiến Thành-Bình Thuận

BĐS: Đất dự án
Diện tích: 14,000 m2
Giá: 2,000,000,000 VNĐ

Trang Trại Mũi Né

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 23,000 m2
Giá: 2,300,000,000 VNĐ

Đất Mặt Tiền Quốc Lộ A

BĐS: Đất mặt tiền
Diện tích: 33,000 m2
Giá: 3,300,000,000 VNĐ