Tìm kiếm Đất vườn

Thổ Cư Ngã Ba Vũng tàu

BĐS: Đất vườn
Diện tích: 125 m2
Giá: 600,000,000 VNĐ

Đất Trang Trại Xuân Lộc

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 7,000 m2
Giá: 1,100,000,000 VNĐ

Trang Trại Xuân Lộc

BĐS: Đất trang trại
Diện tích: 50,000 m2
Giá: 2,500,000,000 VNĐ

Nhà Phố Biên Hoà

BĐS: Nhà phố mặt tiền
Diện tích: 220 m2
Giá: 2,100,000,000 VNĐ